Sportovci soutěžící na nejvyšší úrovni jsou vázáni přísnými antidopingovými pravidly, která zakazují užívání řady látek, ať už ze zdravotních, bezpečnostních nebo výkonnostních důvodů.

Neúmyslné porušení může znamenat konec sportovní kariéry, ale také mít zničující dopad na další aspekty jejich života a zdraví.

Jinými slovy, pokud jde o suplementaci, je pro sportovce v sázce hodně.

Pokud mají používat doplňky stravy; o kterých víme, že mohou napomoci regeneraci, výkonnosti a pohodě vysoce výkonných jedinců, musí sportovci přijmout veškerá možná opatření, aby se ujistili, že neobsahují žádné zakázané látky.

Testování doplňků stravy po celém světě prokázalo vysokou míru - až 20 % - s jednou nebo více zakázanými látkami, z nichž žádná nebyla takto označena. Zatímco mnoho dalších mělo složky uvedené v nesprávném množství.

K většině kontaminace dochází neúmyslně během zpracování, a to buď v důsledku vzájemné kontaminace v továrnách, které vyrábějí jiné doplňky stravy, nebo získáním špatně kontrolovaných složek.

Jiné společnosti mohou záměrně přidávat látky, jako jsou steroidy nebo prohormony, aniž by o tom informovaly spotřebitele, protože vědí, že to přinese výsledky a podpoří opakovaný prodej.

Ať tak či onak, pokud má sportovec pozitivní test na zakázanou látku, ať už úmyslně, nebo ne, nese následky.

I když amatérské sportovce nemusí postihnout sankce, které by jim ukončily kariéru nebo jim způsobily škody, stále si musí být vědomi velmi reálných zdravotních rizik zakázaných látek. Proto je třeba k jakýmkoli používaným doplňkům stravy přistupovat s velkou opatrností a přínosy musí výrazně převažovat nad souvisejícími riziky - bez ohledu na úroveň vašeho sportovního úsilí.

Není však nutné, abyste si nechali ujít zdravotní a výkonnostní výhody kvalitních doplňků stravy.

Proto se dnes mnoho značek obrací na společnost HASTA, aby zajistila, že jejich doplňky stravy budou testovány třetí stranou na přítomnost zakázaných látek.

HASTA (Human and Supplement Testing Australia) je celosvětově nejuznávanější australská laboratoř pro testování léků. Jako první v Austrálii poskytuje testování a certifikaci sportovních doplňků pro vrcholové sportovce zkušeným, nezávislým testovacím týmem.

Úkolem HASTA jako nezávislého testovacího zařízení je chránit sportovce i výrobce. Testuje doplňky stravy na více než 200 zakázaných látek WADA (Světový antidopingový úřad), aby měli sportovci jistotu, co užívají.

Co tedy můžete udělat, abyste snížili případné riziko při výběru doplňků stravy?

  • Hledejte renomovanou značku - Australská výroba je dobrý začátek.
  • Zkontrolujte produktovou řadu - u společností, které vyrábějí také produkty se steroidy, prohormony nebo jinými zakázanými látkami, může být větší riziko křížové kontaminace při výrobě produktů.
  • Vybírejte si výrobky, které byly nezávisle testovány - HASTA poskytuje další stupeň důvěry v bezpečnost doplňků stravy. Pokud kupujete doplňky stravy, můžete se podívat na jejich certifikační logo a zkontrolovat čísla šarží.

Chcete-li se o HASTA dozvědět více, navštivte jejich webové stránky.

-Pipa Taylor