Ačkoli neprovádíme zrovna fotosyntézu, i u lidí probíhá na slunečním záření velmi zvláštní chemická reakce. Jakmile ultrafialové záření B ze slunce pronikne do pokožky, naše tělo začne produkovat vitamin D, konkrétně vitamin D3.

Úlohu vitaminu D v našem celkovém zdraví nelze dostatečně zdůraznit a je jasné, že kromě jeho tradičních známých účinků, které spočívají ve využívání vápníku a zdraví kostí, má vitamín D více klíčových funkcí.

Pro bohatší pochopení role vitaminu D je nejprve důležité si uvědomit, že ačkoli se o něm hovoří jako o "vitaminu", je tento termín ve skutečnosti nesprávný. Vitamin D není "pravý vitamin", je to vlastně hormon. Označení vitaminu D jako hormonu pomáhá vysvětlit, jak je neoddělitelně spjat s mnoha biologickými funkcemi.

Úloha vitaminu D v podpoře zdraví pohybového aparátu byla nyní potvrzena množstvím údajů, přičemž jeho nedostatek je spojen se zvýšenou zranitelností vůči onemocněním souvisejícím se svaly a kostmi, jako je zvýšení rizika osteopenie, urychlení a zhoršení osteoporózy a zvýšení svalové slabosti. Je to proto, že vitamin D hraje synergickou roli při podpoře vstřebávání vápníku.

Zatímco dříve se mělo za to, že osteoporóza je onemocněním "starších" lidí, nedostatek vitaminu D je běžný ve všech věkových skupinách, a to v důsledku rizikových faktorů, jako je etnický původ, věk, citlivost na stravu, vystavení slunečnímu záření a mnoho dalších. Takto rozmanitá škála rizikových faktorů ztěžuje jednotlivcům získávání vitaminu D "přirozenou cestou" ze slunce, a proto hraje suplementace důležitou roli při udržování zdravé základní hladiny, aby byly svaly a kosti dobře chráněny.

V posledních letech zájem o vitamin D exponenciálně roste, a to z důvodu zvýšené prevalence jeho nedostatku a jeho následné souvislosti s celou řadou onemocnění. Význam a všestrannost vitaminu D je stále zřejmější, kdy lze pozorovat, že hraje aktivní roli v imunitní funkci, syntéze bílkovin, svalové funkci, kardiovaskulární funkci, zánětlivé reakci, buněčném růstu a regulaci pohybového aparátu.

Vitamin D se (nevědomky) používal k léčbě infekcí, jako je tuberkulóza (TBC), dlouho před nástupem léků, jako jsou antibiotika. Pacienti s tuberkulózou byli často posíláni do zdravotnických zařízení, kde léčba zahrnovala vystavení slunečnímu světlu, o němž se předpokládalo, že infekci přímo "zabíjí". Přestože navrhovaný mechanismus účinku byl chybný, tato praxe se opírala o tradiční moudrost a neoficiální poznatky, že pobyt na slunci nějakým způsobem pomáhá zlepšit celkové zdraví.

Bylo provedeno několik studií, které dávaly do souvislosti nízkou hladinu vitaminu D se zvýšeným výskytem infekcí. Jedna studie, které se zúčastnilo téměř 20 000 osob, zjistila, že osob s nižší hladinou vitaminu D (<30 ng/ml) se častěji vyskytla nedávná infekce horních cest dýchacích než osob s dostatečnou hladinou (a to i po zohlednění proměnných včetně ročního období, věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a rasy) [1]. to také souvisí s naším chápáním role, kterou hrají roční období v naší kolísavé imunitní vnímavosti. Chladné počasí, které zažíváme v zimě, nezpůsobuje ze své podstaty prudký nárůst chřipky, ale spíše kratší dny, snížená expozice slunečnímu záření vede k jedné věci - výrazně menšímu množství vitaminu D - biologické živné půdě pro náchylnost k nemocem.

Nyní víme, že vitamin D moduluje vrozenou i adaptivní imunitní odpověď a že je zajímavé, že nedostatek vitaminu D je často příčinou mnoha autoimunitních onemocnění. Studie nyní ukázaly, že vitamin D ovlivňuje vývoj T-buněk (buněk imunitního boje), vychyluje je od zánětlivé varianty, což vede ke snížení produkce zánětlivých cytokinů (buněk) a zvýšení produkce protizánětlivých cytokinů (buněk). Vzhledem k tomu, že si stále více uvědomujeme, jak imunitní buňky reagují na účinky vitaminu D, je zajištění zdravé hladiny vitaminu D nesmírně důležité pro prevenci onemocnění.

Pochopení síly vitaminu D je důležité zejména pro sportovce. I když je suplementace prospěšná pro běžnou populaci, je obzvláště důležitá pro sportovce, kteří jsou vystaveni fyziologickým stresorům a okolnostem nad rámec sedavého zaměstnání. Pravidelný a intenzivní fyzický trénink může u sportovců zvýšit potřebu suplementace v důsledku ztráty klíčových vitaminů a minerálů potem, zvýšené zátěže kostí, omezujících stravovacích návyků a/nebo nedostatku slunečního světla.

Nedostatek tohoto vitaminu je u sportující populace obecně rozšířený, s čímž souvisí i nárůst onemocnění. Například studie 214 rekrutů z NFL (s průměrným věkem 22 let) zjistila, že celkově 59 % sportovců mělo podnormální hladinu vitaminu D, definovanou jako > 50 nmol/l, což je řadí do kategorie zvýšeného rizika zranění a onemocnění. Navíc u 86 % účastníků studie, kteří v poslední sezóně vynechali alespoň jeden fotbalový zápas, byla zjištěna výrazně nízká hladina vitaminu D.

V souvislosti se suplementací vitaminu D u sportovců s jeho nedostatkem několik studií prokázalo, že vitamin D hraje nejen preventivní roli při respiračních onemocněních, ale vyšší sérové hladiny vedly ke zvýšení svalové síly, snížení počtu zranění a vedly k celkově lepšímu sportovnímu výkonu.

Je důležité správně rozpoznat nedostatek vitaminu D u jedinců, kteří potřebují jeho doplnění, aby se optimalizovala jejich výkonnost a předešlo se budoucím onemocněním/úrazům. Chcete-li, abyste vy a váš imunitní systém fungovali co nejlépe, zajistěte si doplňování dostatečného množství vitaminu D, které vás podpoří v každé fázi vašeho tréninkového režimu.

Zdroje:

[1]Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA., Jr. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009;169(4):384–90. Aranow C. Vitamin D and the immune system. J Investig Med. 2011;59(6)