Športovci súťažiaci na najvyššej úrovni sú viazaní prísnymi antidopingovými pravidlami, ktoré zakazujú užívanie mnohých látok, či už zo zdravotných, bezpečnostných alebo výkonnostných dôvodov.

Neúmyselné porušenie môže znamenať koniec športovej kariéry, ale tiež mať zničujúci vplyv na ďalšie aspekty ich života a zdravia.

Inými slovami, pokiaľ ide o suplementáciu, je pre športovcov v stávke veľa.

Ak majú používať doplnky stravy; o ktorých vieme, že môžu napomôcť regenerácii, výkonnosti a pohode vysoko výkonných jedincov, musia športovci prijať všetky možné opatrenia, aby sa uistili, že neobsahujú žiadne zakázané látky.

Testovanie doplnkov stravy po celom svete preukázalo vysokú mieru - až 20 % - s jednou alebo viacerými zakázanými látkami, z ktorých žiadna nebola takto označená. Zatiaľ čo mnoho ďalších malo zložky uvedené v nesprávnom množstve.

K väčšine kontaminácie dochádza neúmyselne počas spracovania, a to buď v dôsledku vzájomnej kontaminácie v továrňach, ktoré vyrábajú iné doplnky stravy, alebo získaním zle kontrolovaných zložiek.

Iné spoločnosti môžu zámerne pridávať látky, ako sú steroidy alebo prohormóny bez toho, aby o tom informovali spotrebiteľov, pretože vedia, že to prinesie výsledky a podporí opakovaný predaj.

Či tak alebo onak, ak má športovec pozitívny test na zakázanú látku, či už úmyselne alebo nie, nesie následky.

Aj keď amatérskych športovcov nemusia postihnúť sankcie, ktoré by im ukončili kariéru alebo im spôsobili škody, stále si musia byť vedomí veľmi reálnych zdravotných rizík zakázaných látok. Preto je treba k akýmkoľvek používaným doplnkom stravy pristupovať s veľkou opatrnosťou a prínosy musia výrazne prevažovať nad súvisiacimi rizikami – bez ohľadu na úroveň vášho športového úsilia.

Nie je však nutné, aby ste si nechali ujsť zdravotné a výkonnostné výhody kvalitných doplnkov stravy.

Preto sa dnes mnoho značiek obracia na spoločnosť HASTA, aby zabezpečila, že ich doplnky stravy budú testované treťou stranou na prítomnosť zakázaných látok.

HASTA (Human and Supplement Testing Australia) je celosvetovo najuznávanejšie austrálske laboratórium na testovanie liekov. Ako prvý v Austrálii poskytuje testovanie a certifikáciu športových doplnkov pre vrcholových športovcov skúseným, nezávislým testovacím tímom.

Úlohou HASTA ako nezávislého testovacieho zariadenia je chrániť športovcov aj výrobcov. Testuje doplnky stravy na viac ako 200 zakázaných látok WADA (Svetový antidopingový úrad), aby mali športovci istotu, čo užívajú.

Čo teda môžete urobiť, aby ste znížili prípadné riziko pri výbere doplnkov stravy?

  • Hľadajte renomovanú značku - Austrálska výroba je dobrý začiatok.
  • Skontrolujte produktový rad - u spoločností, ktoré vyrábajú aj produkty so steroidmi, prohormónmi alebo inými zakázanými látkami, môže byť väčšie riziko krížovej kontaminácie pri výrobe produktov.
  • Vyberajte si výrobky, ktoré boli nezávisle testované - HASTA poskytuje ďalší stupeň dôvery v bezpečnosť doplnkov stravy. Pokiaľ kupujete doplnky stravy, môžete sa pozrieť na ich certifikačné logo a skontrolovať čísla šarží.

Ak sa chcete o HASTA dozvedieť viac, navštívte ich webové stránky .

-Pipa Taylor