Úloha vápnika pri udržiavaní zdravia kostí je dobre známa. Je to zásluha kombinácie dôkladného vedeckého výskumu a dôrazného verejného zdravotného programu, ktorý pomohol tento význam vápnika pre zdravie kostí upevniť.

Aj keď pohár mlieka denne sama o sebe nevyrieši všetky naše problémy, základná myšlienka je správna. Vápnik je jedným z kľúčových elektrolytov v tele, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou fungovania ľudského organizmu a zohráva jedinečnú úlohu pri udržiavaní zdravia kostí.

Vedľa tvorby a udržiavania kostí a zubov je vápnik potrebný na udržanie normálneho srdcového rytmu, svalových kontrakcií, prenosu nervového systému a je nevyhnutný pre dostatočnú zrážanlivosť krvi.

Vaše telo presne kontroluje hladinu vápnika v bunkách a krvi, aby bola zaistená jeho stála hladina. Pokiaľ neprijímate dostatočné množstvo vápnika, dochádza k jeho uvoľňovaniu z kostí, čo ich oslabuje a môže viesť k osteoporóze.

Aby bola zaistená dostatočná hladina vápnika v krvi bez čerpania z kostí, musí telo denne prijímať 1000-1500 mg vápnika. To môže predstavovať problém pre osoby s intoleranciou laktózy, so špecifickými požiadavkami na stravu a/alebo so základnými ochoreniami, ktoré bránia vstrebávaniu vápnika, čo znamená, že niektorí ľudia musia byť pri jeho príjme ostražitejší.

Údaje tiež naznačujú, že niektoré faktory životného štýlu, ako je vysoké množstvo bielkovín a sodíka (soli), môžu tiež viesť k zvýšenému vylučovaniu vápnika obličkami. Tieto prvky začínajú vytvárať obraz mnohých prekážok, ktoré bránia dosiahnutiu a udržaniu optimálneho stavu zdravia kostí iba prostredníctvom stravy.

Možno si hovoríte: Nie je osteoporóza ochorením starších ľudí?

Nie tak celkom. Častý tlak a zaťaženie kostrového systému v dôsledku náročného cvičenia a športov s veľkým dopadom na kostru spôsobuje, že telo je už vystavené zvýšenému riziku zranenia. V kombinácii s nedostatkom vápnika sa pravdepodobnosť zranenia výrazne zvyšuje, čo znamená menej času pre vašu obľúbenú aktivitu. Nedostatky sú často výživové (v dôsledku nedostatočného príjmu mliečnych výrobkov) aj genetické/fyziologické (napr. hypertyreóza), čo znamená, že sa často samy nevyriešia. Údaje tiež ukazujú, že po prvom zranení dochádza častejšie k opätovnému poškodeniu kostí (často v dôsledku nedostatku vápnika), čo posilňuje význam dostatočnej hladiny vápnika ako preventívneho a podporného doplnku všetkých fáz vášho tréningového režimu.

Rovnako ako v prípade väčšiny vecí by však zastavenie sa pri povrchovej analýze bolo neúctou k zložitosti interakcií, ktoré v tele prebiehajú. Zatiaľ čo doplňovanie vápnika je účinným samostatným nástrojom v boji proti jeho nedostatku a na zlepšenie/udržanie hustoty kostí, bolo preukázané, že kombinácia tohto doplnkového režimu s vitamínom D a vitamínom K zlepšuje účinky na ochranu kostí.

Vitamín D je hormón, aj keď je najčastejšie známy ako vitamín rozpustný v tukoch. Nedostatok vitamínu D je spájaný so zvýšenou zraniteľnosťou voči stavom súvisiacim so svalmi a kosťami, ako je zvýšenie rizika osteopénie, urýchlenie a zhoršenie osteoporózy a zvýšenie svalovej slabosti – čo zhoršuje riziko pádov a zlomenín. Vitamín D totiž zohráva synergickú úlohu pri podpore vstrebávania vápnika. Podobne je vitamín K - taktiež vitamín rozpustný v tukoch - zložito zapojený do pozitívnej spätnej väzby s vitamínom D, kedy vitamín D podporuje tvorbu proteínov závislých od vitamínu K.

Synergický vzťah medzi vitamínom D a K bol preukázaný v mnohých štúdiách, ktoré analyzovali účinnosť vitamínu K ako prevencia úbytku kostnej hmoty. V jednej konkrétnej štúdii bol vitamín K podávaný na prevenciu osteoporózy u potkanov, ale úbytku kostnej hmoty sa podarilo zabrániť iba u potkanov kŕmených stravou obsahujúcou tiež vitamín D. Tieto zistenia naznačujú, že kombinovaná liečba vitamínmi D a K bola pri prevencii úbytku kostnej hmoty účinnejšia ako samotný vitamín K. Podobne aj v ďalších štúdiách zameraných na hodnotenie úlohy samotného vápnika a vápnika podávaného spolu so suplementáciou vitamínom K kombinovaný prístup znižoval straty vápnika močom a stimuloval spätné vstrebávanie vápnika.

Pochopenie sily tejto trojkombinácie je užitočné najmä pre športovcov. Hoci je suplementácia prospešná pre bežnú populáciu vzhľadom na jej prínos pre ochranu kostí, je obzvlášť dôležitá pre športovcov, ktorí sú vystavení fyziologickým tlakom a vplyvom nad rámec sedavého zamestnania. Pravidelný, intenzívny fyzický tréning môže u športovcov zvýšiť potrebu suplementácie v dôsledku straty kľúčových vitamínov a minerálov potom, zvýšenej záťaže kostí, obmedzujúcich stravovacích návykov a/alebo nedostatku slnečného svetla (pri halových športoch).

Zatiaľ čo predtým sa malo za to, že osteoporóza je ochorením "starších" ľudí, nedostatok vápnika a vitamínu D je všadeprítomný, čo je spôsobené množstvom rizikových faktorov, ako je etnický pôvod, vek, citlivosť/preferencia v strave, vzdelanie, zdravotný stav, vystavenie slnečnému žiareniu, pracovný režim, zamestnanie, vek, telesná hmotnosť a ďalšie.

Štúdia 214 skautov NFL (s mediánom veku 22 rokov) zistila, že celkovo 59 % športovcov malo podnormálnu hladinu vitamínu D, definovanú ako > 50 nmol/l. Vedci tiež zistili, že 56% hráčov s nízkou hladinou vitamínu D prekonalo v poslednom čase preťaženie svalov dolných končatín alebo zranenie svalov jadra. Okrem toho sa zistilo, že zo 14 účastníkov štúdie, ktorí vynechali aspoň jeden futbalový zápas kvôli svalovému zraneniu, malo 86 % výrazne nízku hladinu vitamínu D.

Aby ste zaistili, že vy a vaše kosti budú fungovať čo najlepšie, zaistite si doplňovanie dostatočnej hladiny vápnika, vitamínu D a vitamínu K pomocou prípravku Elite Calcium od spoločnosti PILLAR.