Certifikácia Informed Sport

Náš záväzok k čistote

Informed Sport je celosvetový program zabezpečovania kvality a certifikácie doplnkov stravy pre športovcov.

Certifikácia Informed Sport na obale výrobku predstavuje zlatý štandard pre testovanie šarží v profesionálnom športe a preukazuje, že každá šarža výrobku bola testovaná na viac ako 250 zakázaných látok podľa pravidiel Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

PILLAR Performance je prvý kompletne certifikovaný rad športovej mikrovýživy na svete s bezkonkurenčným záväzkom k čistému športu a ochrane športovcov.

Ako prebieha proces certifikácie?

Certifikácia Informed Sport je zárukou, že všetky produkty sú vyrábané v prostredí so štandardmi kvality zodpovedajúce prísnym požiadavkám na výrobu športovej výživy.

Tento prísny proces testovania zahŕňa mnoho krokov, ktoré zaisťujú, že doplnky stravy spĺňajú požiadavky celosvetovo uznávaného programu Informed Sport, vrátane podrobnej kontroly výrobkov a výroby, predcertifikačnej vzorky, potvrdenia certifikácie a požiadaviek po certifikácii a priebežného testovania.

Ďalšie informácie o certifikačnom procese spoločnosti Informed Sport nájdete na ichwebových stránkach.

Chcete získať prístup k testovaciemu certifikátu?

Vďaka certifikácii Informed Sport je každá šarža výrobkov PILLAR prísne testovaná na prítomnosť zakázaných látok.

Pokiaľ chcete získať prístup k certifikátu o testovaní vášho výrobku, prejdite do našej Knižnice testovania šarží.

Stačí vyhľadať názov výrobku alebo číslo šarže a stiahnuť si príslušný certifikát na svoje účely.

„Mikrovýživa je výkonný nástroj, ktorý bol dlho prehliadaný. Od výberu zložiek až po silu zloženia a testovania šarží.

Certifikácia pre mukronutrientov je vzhľadom na zložitosť receptúr a proces testovania šarží vzácna, ale sme naozaj hrdí na to, že sme ju prostredníctvom Informed Sport umožnili mnohým športovcom a tímom, ktoré si teraz zvolia PILLAR."

- Damien Fitzpatrick
ZAKLADATEĽ A CEO